Byn Avaträsk


Kunskapens hus.

Här fick jag min första insikt i matematik och humaniora.

Under en del av andra världskriget fungerade skolbyggnaden som förläggning till finska familjer som evakuerats från Finland.

På skolgården och i klassrummen till byskolan finns numera inte några barn.

Skolan fungerar i dag som byns kulturhus.