Stenen


Det hände sig vid den tiden , då Fredrik I var kung i Sverige. Året var 1744 och en ung familj invandrade till en obruten bygd. En bygd som senare fick namnet Avaträsk. Det har berättas mig att den sten, som visas på bilden, tillsammans med min store bror Ola och hans hund, blev den unga familjens första matbord. Genom jordreformer och fastighetsförvärv kom stenen så småningom att ligga på det hemman, där mina föräldrar levde och verkade tillsammans med en växande barnaskara.
Stenen en gång till. Året är 2002. Denna gång är det min schäfertik Kitty som har hoppat upp på stenen.